متن کامل وصیتنامه پاسدار و معلم شهید

بسم الله ارحمن الرحیم

 

«ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ...»

خدایا تو خود شاهدی که با تمام بار سنگین گناهانم پا به جبهه گذاردم که شاید اندکی از بار گناهانم کم شود زندگیم که به اسلام خدمتی نکرد شاید شهادتم باعث خدمتی شود.وصیت من به پدرومادر وسایر برادران وخواهران ایمانی این است که قدراین نایب مهدی(عج) را بدانند که اطاعت از او واجب شرعی می باشد.خواهران عزیزم عفت  وپاکدامنی را سر لوحه زندگی خودتان قرار دهید وهمیشه فاطمه وار وزینب گونه زندگی کنید.باری من برای شما صبرمسئلت می نمایم وامیدوارم الطاف خفیه الهی هرچه بیشتر نصیب همه شما گردد.

پدر ومادرعزیزم از شما التماس دعا دارم واز شما می خواهم که برای من گریه نکنید همیشه بخندید چون من در راه مقدسی رفته ام وخوشحال هستم که به آرزویم رسیدم.امیدوارم که شما هم هر آرزویی که دارید به آن برسید از مردم خور تقاضای عاجزانه دارم اگر از من بدی دیده اند مرا ببخشند.امیدوارم که خداوند مرا هم در زمره شهدا قرار دهد.

درپایان درود برامام خمینی ابر مرد تاریخ ودشمن ابرقدرتها.

درود بر رزمندگان اسلام وتمامی شهدای به خون خفته.

درود برروحانیت مبارز درخط امام.

مرگ برآمریکا،مرگ برشوروی،مرگ برمنافقین.

 

 

آنجا که قلبم تیر دشمن را نشان است        این نکته از آموزگارم بر زبان است

اسلام اگر با کشتن من پایدار است            برگو ببارد بر سر از هر سو فشنگم 

 

سید محمد آل داود 25/2/61

 

 

 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید