وصیتنامه شهید عبدالحسین زرگر

باسمه تعالی

پدرعزیزم اولاً ما را حلال کنید؛ امشب شب حمله است، این وصیت را می نوسیم تمام خویشان هرکس آمد که گفت من طلب کار حسین بودم به او بدهید. از همه یک به یک حلالیت را برایم بگیرید. مادر عزیزم از برای شهادت من زیاد گریه نکنی 25 سال پیش امانتی بوده که خدا به شما داده وحالا ازتان گرفته. مادرم!  درکوچکی هر چه اذیتت کرده ام حلالم کن، پسر و همسرم را به خدا می سپارم و شما هم مثل پسر ودختر خود به آنها مهربانی بکنید بعد از شهید شدن من کوچکترین حرفی به آنها نزنید من راضی نسیتم.

پدرجان دیگر عرضی ندارم  مار ا حلال کن، پدرجان مال دنیا هیچ ارزشی ندارد بعضی بچه ها درخواب دیده اند که کربلا را گرفتند. امام زمان ظهور خواهد کرد و با کمک امام زمان و سربازانش اسرائیل را نابود خواهیم کرد.

حسین زرگر            

امام را دعا کنید امام را تنها نگذارید

/ 5 نظر / 5 بازدید