درباره شهید براتعلی شمسایی

مسافر کربلا ، شهیدبــراتعلی 

تـــاریخ دوران هشت ساله دفاع مقدس سراســــر ایثــــار ، فداکاری و پایمردی دلیــــر مــــــردانی است کـــه در راه دیــــن خدا و دفــــاع از خاک میهـــن و نامــوس از جـان خود گذشته و دوران بسیار درخشانی را در تاریخ این مرز و بوم به یادگار گذاشتند. این دلیر مردان با الهام گرفتن از قیام عاشورا و به عشق سالارشهیدان در جبهه های نور علیه ظلمت حماسه های بسیاری آفریدند. شهید بـراتعلی  یکی از این بزرگـــواران بود که پس از شهــادت پیـکر مطهرش11 سال در کربـلـای جبهه ها باقـی ماند تا شاهدی بر پایـــمردی و مقاومــت فــــرزندان این دیار باشد . تــکـــاور شهید بــــراتعلــــــی    ، متولد سال هزاروسیصد و چهل و چهار ، جمعی گردان 172 لشکر بیست و سه نیروی مخصوص « کلاه سبزها » در تیر ماه سال 1364 در عملیات قـادر درمنطقـه عملیـاتــی شمــال غــرب کــردستان « سید کان عراق » واقــع در 60 کیـــلومتری خاک عراق مفقود الاثر گردید. پیکـــــر مطهــــراین شهید بزرگوار پس از 11 سال توسط گـــروه های تفحص پیـکرهای مطهــــر شهـــدا شناسایــی گردیـــد و در روز جمعــه 18 خــرداد ، 1375 پس از تشییــــــع با شکـوهــی  بـه زادگاهـــش ،  منتقل گردید و درکنار دیگر شهــدای محل به خاک سپرده شد. مراسم تشییع پیکر مطهــر این شهید در  که از چند سال عطر شهــادت را در فضای این روستا پراکنده بود، طی مراسم با شکوهی با حضـــور مردم برگزار گردید و حضور دسته های سینه زنی و زنجیر زنی ، این مـــــراسم را به مراســم عـــــزاداری ســـــالار شهیـــدان پیوند زد . شایان ذکـــر است مرحـــوم نــور محمد ؛ پدر این شهــید بزرگوار، چند سال قبـل در حالی که درانتظــار فرزنـــد شهیـــدش بود به رحمــت خـــــدا پیوست.

از خداوند بزرگ می خواهیم که این شهید گرانقدر و پدر بزگوارش را با امام شهدا ، محشور گرداند

آمیــن یــا رب العالمین

در اینده وصیتنامه و مطالب دیگری از این شهید آورده خواهد شد.

/ 4 نظر / 6 بازدید