وصیتنامه شهید امامقلی ایزدی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران خمینی بت شکن وامت شهید پرور ایران.

ودرود و سلام به شهدای بخون خفته، از صدر اسلام تا کربلای ایران.

ما زنده  ازآنیم که آرام نگیریم                    موجیم که آسودگی ما عدم ماست

وقتی جان ناقابل من باعث ترویج دینم و آزادی انسانهای مظلوم و مستضعف جهان گردد چرا لحظه ای در فداکردن آن درنگ کنم- و حال خداوند بزرگ به من و سایر برادران همرزمم این توفیق را عطا فرموده که در جبهه نبرد حق علیه باطل و کفر جهانی شرکت داشته باشیم. امیدواریم آن قدرت و توانائی را پروردگار به ما عطا فرماید که به خون خویش درخت اسلام را آبیاری کنیم یا زمانی از جبهه برگردیم که از صدام و صدامیان درجهان خبری نباشد و امیدواریم که امام زمان را که همواره یاری دهنده رزمندگان اسلام است در جبهه ملاقات کنم و بهترین جبهه تنها جائی است که انسان موفق بدیدار با او می شود. صدام و حامیان او بدانند که جمهوری اسلامی با خواست خداوند بزرگ و رهبری امام امت و یاور امت حزب ا... درمقابل ابر جنایتکاران شرقی و غرب ایستاده و آمادگی آنرا دارد بزرگترین ضربه ها را برپیکر کفر جهانی وارد آورد از خداوند می خواهم که به من توفیق عطا فرماید که تا آخرین نفس درجبهه اسلام حضور داشته باشم و تا جنگ به پیروزی نرسد از جبهه برنگردم در پایان از پدر و مادرم و خانواده ام و مردم شریف خور تقاضا دارم اگر با آنها بدی کردم مرا ببخشند و همچنین اگر کسی از من طلبکار است طلب خود را از خانواده ام بگیرند و همچنین اگر سومین فرزندم دختر بود زینب و اگر پسر بود حسین نامگذاری نمائید.

امامقلی ایزدی

3/3/60

/ 0 نظر / 22 بازدید