متن کامل وصیتنامه پاسدار جان برکف اسلام شهید سید هادی عبادی

بسم رب الشهداء والصالحین

 

ولا تحسن الذین قتلوا فی سبیل ا... امواتابل احیاء عندو بهم یرزقون(قرآن مجید)

نپندارید کسانیکه درراه خدا شهید شدند مردگانند بلکه زنده اند ونزد خدایشان از روزی خورانند.

 

 

 

بنام ا... که همه چیزم از اوست و زندگی او از اوست و زنده به اویم و بنام او که بودم از اوست و امیدم اوست ورفتنم از اوست،یادم ازاوست،جانم از اوست،معشوقم اوست،معبودم اوست وامید اوست وبا سلام فراوان  بر امام زمان یگانه منجی عالم بشریت وبا سلام بی پایان برخورشید درخشان جماران وبا سلام برآیت ا... منتظری و روحانی متعهد ودر خط امام خدایا برای چهارمین بار  وصیتنامه ام را عوض می کنم ونزدیک پنج سال از جنگ تحمیلی می گذرد ودر این مدت بهترین دوستانم ونورچشمانم درکنارم شهید شدند،خدا یا بمن کمک کن که لیاقت شهادت درراه خودت را پیدا کنم وبا زبان شرمندگی  وخجالت  وصیت نامه ام را می نویسم وخدایا از تو می خواهم که این آخرین وصیتم باشد.خداوندا تو شاهد باش که من با آگاهی تمام به این راه قدم نهادم  وتنها هدفم رضایت تو بود  ونیز می دانم که دراین عملیات شمع زندگی بیست ساله ام به خاموشی می گراید وبه این امیدم که وارد دنیای سراسرنور شوم وخوشا به سعادتم وخوشا به سعادت کسی که در راه ا... وبرای ا... شهید شود  واین والاترین آرزویم بود که به آن مقام برسم خدایا تو را سپاس می گوییم که مرا درآتش عشقت گداختی وهمه موجودات وزرق وبرق دنیا را در نظرم خوار وناچیز جلوه دادی تا از هر حادثه هولناک به آسانی گذر کنم وراهی را بروم که انبیاء وامامان رفته اند .خدا یا زبان را در راستگویی همچون زبان ابوذر وسلاحم را برنده همچون شمشیر مالک اشتر  برقلب دشمن واستقامتم را مقابل دشمن همچون میثم ساز که اگر زبانم را پشت گردنم بیرون بکشند دست از خمینی برنخواهم داشت.در روزگاران نه چندان دور که ظلمت دیوارهای شهر مان را فرا گرفته بود وتیرهای ستم درفضا می بارید واز لابه لای رگان زمین می جوشید وتو از هر سو آماج رگبار تیر جفا می گشتیم وبه همت آن والا مرد تاریخ وآن پارسای پیر وآن خورشید درخشان جماران رها شده ایم وبه پرواز درآمده ایم زانویمان نیرو گرفت قلبمان دو چندان امید گرفت روحمان سرشار از حیاط مجددگشت،دستمان برای همیشه در هم قفل شد وچشمانمان یک هدف را دید ورهبرش را خوب شناخت،دشمن را آگاهانه پیدا کرد واو را از بین برد وسلاحمان را بر قلب خبیس وکثیف دشمن نشانه رفتیم ومن وتو پاسدار او شدیم نه پاسدار او که پاسدار حریم مکتب او نه پاسدار او که پیشگام برای حراست از فرمان او،پاسدار همه ها بیلیان  تاریخ واینک هیبت وعظمت اندیشه ها وصلابت ماست که دشمن را در خانه اش به لرزه انداخته است وآن نیست مگر به همت آن پیر دلاور

دوران،آن نیست مگر به قیادت آن چشم همیشه بیدار ملت اسلام وآن نیست جز حلقه اتصال ما به عرش توحید آن زلال اندیشه دامن عترت وآن روح خداوند که درجان هر مرده ای که دمیده شود             جان می گیرد وبه میدان نبرد تاریخ دوباره فرا می آید.در روز گاری که همه جان زیر یوغ ابر قدرتهای استعمارگر همچون اسیری در چنگال  دیو صفت این نابکاران تاریخ قرار گرفته ومستضعفین ومحرومان جهان در زیر پای این ناجوانمردان دست وپا می نند وتبلیغات جهانی نیز از این جریان پشتیبانی می کنند نشستن درکنج خانه وبه دور از هر گونه حرکت اجتماعی ومسئولیت عظیمی که بردوش هر مسلمان است بودن وبه ندای محرومان جهان که خواهان آزادی از زیر سلطه غارتگران سر می برند پاسخ نگفتن خیانتی  است به خون امام حسین(ع)وهمه شهدای انقلاب اسلامی ایران،چه هر قطره خون شهیدان عزیز گواهی  برمظلومیت آنان وشاهدی است بر فریاد آنانکه بانگ لذآوردند. آنانکه رفتند کاری خمینی کردند وآنانکه ماندند باید کاری زینبی کنند وگرنه یزیدیندودر زمانی که همه جنایتها وخیانتها وغارتگریها چپاولگریهای وحشیانه  واین همه را بنام حقوق بشر انتجام می دهند ودرزمانی که ریگانها وبگینها وصدامها ادعای مسلمانی می کنندومبارکها ودیگر مزدورانشان فتوای جهاد برعلیه انقلاب اسلامی را می دهند وبه رهبری والا وعظیم الشأن این انقلاب نسبت تکفیر می دهند وجنگی به این وسعت برعلیه انقلاب ایران راه می اندازند برای جوان مسلمان ایرانی مردن دربستر ننگ است ومن نیز برای تحقق بخشیدن به آرمان حسین شهید(ع)وپیروی از امام خمینی به عنوان پیروی از ولایت فقیه عازم جبهه شدم تا شاید مسئولیتی که برعهده ام است انجام دهم ودراین را اگر انشاءا... شهید شدم از همه ملت ایران می خواهم که با پیروی از رهبر عزیزمان وروحانیت متعهد ومسئول همچنان درصحنه بمانند وبدانند که مسئولیت بسیار بزرگ شهیدان بر دوش آنها  سنگینی خواهد کرد ویک لحظه غفلت نکنند که ابر قدرتها آنان را می بلعند وتقاضای دیگرم این است که امام عزیز را دعا کنند وهییچگاه ایشان را فراموش نکنند وباز هم می گویم خواهران وبرادان مسلمان ندای هل من ناصر ینصرونی رهبر،امام شهیدان حسین(ع)درآن سوی کوههای غرب ودرصحرای کربلاهنوز به گوش می رسد وقلب عاشقان راهش را درخود می سوزاند ولیکن خوشا به حال کسی که خدایش توفیق دهد وبا خلوص ونیتی پاک که تنها وتنها برای خداست این راه را بپیماید که دنیا با تمام دو رنگی ها ونیرنگها وچهره های منافقانه برای عاشقان ا... بسیار کوچک وتحمل ناکردنی است.آری اینجا مکان مقدس کربلاست که یاران حسین(ع)مردانه برای اسلام وقرآن جانفشانی می کنند وشما ای پیام رسانان خون شهیدات ای کسانی که رسالت زینبی دارید پیام من وتمامی شهیدان را به گوش جهانیان برسانید وهیچ موقع امام را تنها نگذارید واز او پیروی کنید که ما هرچه داریم از آن پیر جماران است ودرهر زمانی وحدت خود را حفظ کنید و پراکنده نشوید وتا می توانید به جبهه ها کمک کنید وتا می توانید آخرت وآن دنیای خودتان را آباد کنید نه این دنیای فانی را.وسخنی با تو ای همرزمم  وای همسنگرم وای پاسداری که تورا رسالتی است به اندازه تاریخ 1500 ساله اسلام وای پیام روی خون هزاران شهید شناور بوده تا بدست تو رسیده است وای تویی که باید پیام را سالم به دیگران برسانی ونگذاری اسلحه خونین من برزمین باقی بماند و تا آخرین قطره خون خود با دشمن کافر نبرد کن تا پیروز شوی.واما شما پدر ومادر عزیز وبهتر از جانم اگر شهادت نصیب فرزندتان گردید هیچ ناراحت نباشید بلکه خوشحال باشید زیرا هرکس لیاقت آن را ندارد که پدر ومادر شهید باشد وتا می توانید از عزاداری خود داری نمائید که من راضی نیستم قطره ای اشک از چشمانتان بریزد زیرا دشمن خوشحال خواهد شد وسوء استفاده می کند وهمیشه فرامین امام را سرلوحه اعمال خود قرار دهید که اینطور که من دیده ام وتمام همشهریها می دانند شما یکی از با وفاترین مردم به امام هستید وخلاصه برای سلامتی امام دعا کنید واو را تنها نگذارید ومادر جان خوشحال باش که در دامنت چنان فرزندی پرورش دادی واو را به 20سال رساندی وآخر در راه ابا عبدا... دادی پس هیچ گریه نکن زیرا هم درآخرت ودنیا نزطد فاطمه زهرا(س)روسفید خواهی بود ودیگر هیچ مسئولیتی بر گردن تو نیست وسخنم با شما یگانه برادرم این است که هرچند من فقط یک برادر داشتمولی شما برای چند برادر برای من بودی ودرتمامی موارد مرا راهنمایی کردی امیدوارم همیشه پشتیبان امام باشید واو را دعا کن ودنباله رو راه او باشید وشما خواهران عزیزم همچون زینب(س)باشید وهمیشه فرمایشات فاطمه زهرا(س)را برنامه کار خود قرار دهید ودر نبود من گریه نکنید وامام را دعا کنید ودرآخر از تمامی همشهریهایم می خواهم مرا ببخشند و از پدرم می خواهم از طرف من از همه عذر خواهی کند وهلالیت بطلبد.

تاریخ 15/11/64

/ 0 نظر / 28 بازدید