سبکبالان شهرستان خور و بیابانک

وصیتنامه، زندگینامه و سیره شهداء منطقه

خاطره ای از شهید خسروی توسط یکی از عزیزان
ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢٧  

بسم الله الرحمن الرحیم

هنوز باید امیدداشت که یاد شهدا دردلها زنده است آنان که با عروج خود و پرواز درملکوت این دنیای ناسوت را رها کرده و داغ فراق خویش را بردلهای ما نهادند. و اینک ما هستیم و فقط مزار آنها که به گفته ی امام شهدا (دارالشفابرای ما خواهد بود) اما شهدا، درکجای زندگی ما قراردارند؟ کیست که امروز مثل شهید خسروی با موتور دنبال سرویس خور به نایین آن زمان ، تا چاهملک برود تا خود را به جبهه برساند؟  خودم را عرض میکنم جسارت برکسی نباشد نام شهدا و یاد کردن از آنها فقط برای رسیدن به اهداف دنیایی دارد و لا غیر.


کلمات کلیدی: خاطره ،شهید خسروی
 
 
 
 
سبکبالان شهرستان خور و بیابانک سبکبالان شهرستان خور و بیابانک سبکبالان شهرستان خور و بیابانک سبکبالان شهرستان خور و بیابانک سبکبالان شهرستان خور و بیابانک سبکبالان شهرستان خور و بیابانک